+372 326 1166 mall.lepiksoo@mail.ee

Mari-Liis Laanetu

Psühhiaater

Lõpetasin 2005.a Tartu Ülikoolis arstiteaduskonna, mille järgselt astusin psühhiaatria eriala residentuuri.

Residentuuri läbisin SA PER Psühhiaatriakliinikus ning selle lõpetamise järgselt 2009.a asusin tööle sama haigla akuut- ehk vastuvõtuosakonda.

Alates 2010. oktoobrikuust jätkasin tööd samas haiglas üldpsühhiaatria osakonna juhatajana.

Perearst Mall Lepiksoo praksises alustasin vastuvõtte juba residentuuri ajal, käesolevalt toimuvad vastuvõtud 1x kuus.